Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Denne personvernerklæring gjelder for Storhamar kunstløp for nettsiden www.storhamar-kunstlop.no.

BEHANDLINGSANSVARLIG
Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Storhamar kunstløp med organisasjonsnummer 994 179 462. Ansvarlig hos oss er Elena B. Hülsdau.

VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG
Personopplysninger (som i all hovedsak er navn, e-post og i noen tilfeller telefonnummer) hentes inn gjennom vårt kontaktskjema og lagres for å kunne kontakte vedkommende i forbindelse med henvendelsen. Ved påmelding til våre treningsleirer hentes ytterligere personopplysninger inn. Disse varierer fra leir til leir. Andre personopplysninger kan forekomme, men vårt behandlingsgrunnlag ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing (ekstern)

A) Innhentet gyldig samtykke – les mer (ekstern)
B) Nødvendig for å oppfylle en avtale – les mer (ekstern)
C) Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt – les mer (ekstern)
F) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører)

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven / personvern ordningen (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER
Alle personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs. bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan gjennomføre påmelding til diverse treningsleirer eller svare på henvendelser. Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema, samt påmeldingskjemaer, på nettsiden.

Storhamar kunstløp verken henter inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger. (ekstern)

DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?
Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks webhotel, e-post, programvare og skybaserte tjenester), regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Nettsiden er hostet av Vercel. I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til Sanity.io.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og programvare.

INNSYN OG RETTING
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Storhamar kunstløp, web@storhamar-kunstlop.no. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

OPPBEVARING OG SLETTING
I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Storhamar kunstløp lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven.

Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på web@storhamar-kunstlop.no

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon – § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies (ekstern) er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.

Storhamar kunstløp benytter følgende informasjonskapsler:
– Google Analytics