Styret

Styret i Storhamar kunstløp for 2018 er som følger:

Leder
Mari Grøndahl

Nestleder
Frøydis Elisabeth Sund

Kasserer
Elin Myhre

Styremedlem
Hilde Grøndahl
Nina Brenden Rundhaug
Roger Antonsen
Siv Elisabeth Kristiansen Brekken

Ungdomsrepresentant
Frida Eline Jensen

Varamedlem
Emmy Renate Jensen

Dokumenter

LOVNORM-StorhamarKunstløp.pdf

Våre samarbeidspartnere

Våre samarbeids-partnere