Registrering for sesongen 17/18

Personalia

Fyll kun ut løperens kontaktinformasjon her. Foresattes fylles ut på neste side.

Foresatte

OBS - eventuelle søsken som også er løpere må registreres i eget skjema.
Fyll ut fullt navn, fødselsdato og evt. egen epostadresse og telefonnummer.

Treningsønsker

Til slutt...

Huk av alle alternativene som passer

Våre samarbeidspartnere

Våre samarbeids-partnere