Treningsgrupper og musikkrotasjon

Treningstider musikkrotasjon junior og senior

Øvrige treninger går i startrekkefølge, se tidsskjema, i appen eller på ISUCalc.

NM-LMs støttespillere