Medlemskap i Storhamar kunstløp

Alle som deltar i aktivitetene som tilbys gjennom Storhamar kunstløp må være medlem i klubben. I tillegg kan man være såkalt «støttemedlem» dersom man ønsker det.

Nytt av sesongen er at alle medlemskontigenter og treningsavifter o.l. må betales i MinIdrett. Dersom man unnlater å betale, kan dette hindre innmelding i andre idrettsklubber da systemet er felles for alle klubbene tilknyttet Norges Idrettsforbund. Det er derfor viktig å sende en epost til oss så snart som mulig dersom du feilaktig har mottatt et betalingskrav. Ved spørsmål ang. MinIdrett kan du lese under eller i MinIdretts brukerveiledning.

I idrettens database finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.

www.minidrett.nif.no

Første gang du mottar et betalingskrav fra klubben vil du få en epost med intruksjoner om å opprette ny bruker i MinIdrett (dersom du ikke har benyttet portalen gjennom andre idrettsklubber), slik at du får betalt kravet. Som foresatt oppretter du egen bruker og fra denne kan du legge til ditt/dine barn og administrere deres profil og medlemsforhold. Dette gjøres under «profil» og «legg til familie» (på høyre side). Barnet kan i tillegg opprette egen bruker, slik at det har mulighet til å melde seg på arrangementer selv.

MinIdrett finnes også som app. Etter du har registrert din bruker gjennom nettløsningen kan du bruke denne til å betaling av kontigenter, påmelding arrangementer, endring av personopplysninger o.l.

Medlemsskap i Storhamar kunstløp koster 100 kr pr. år. Treningskontingenter kommer i tillegg. Ta kontakt for sesongens pris.