Styret

Styret i Storhamar kunstløp for 2017 er som følger:

Leder
Stein Olav Evensen

Nestleder
Hilde Grøndahl

Kasserer
Elin Myhre

Styremedlem
Nina Brenden Rundhaug
Roger Antonsen
Siv Elisabeth Kristiansen Brekken

Ungdomsrepresentant
Frida Eline Jensen

Varamedlem
Pia Vetlesen
Emmy Renate Jensen

Dokumenter

LOVNORM-StorhamarKunstløp.pdf

Våre samarbeidspartnere

Våre samarbeids-partnere